Razstaviščni prostor rimskega ‚vicusa’ na Saazkoglu

Kontakt:
Občinski urad Paldau
Paldau 41
8341 Paldau
+43 (0) 3150 5110

gde@paldau.gv.at
Razstaviščni prostor rimskega ‚vicusa’ na Saazkoglu

Koordinate GPS:
N 46.951300°
E 15.835617
°

Kako do muzeja?

 

Lokacija muzeja:
Na območju kraja Paldau

Odprto:
Razstavišče je na vzhodnem robu Paldaua v neposredni bližini regionalne ceste L 216. Prost dostop vse leto.

Na najvišjem mestu Saazkogla stoji cerkev Sv. Sebastjana. Od daleč vidna cerkev izvira v glavnem iz poznogotskega časa.
 
Na vzhodnem delu vzpetine je ravnica s cerkvijo, kjer je verjetno v starejši halštatski dobi v drugi polovici 7. st. pr.n.š. nastala prva naselbina. Široko razprostranjeno rimsko naselje (vicus) je zavzemalo 9 ha površine in se je terasasto vzpenjalo od južnega vznožja Saazkogla navzgor. Zgrajeno je bilo iz lesa in je verjetno nastalo v času Flavija in Trajana, torej v 2. polovici 1. stoletja pr. n. št. Poleg naselbin v Gleisdorfu in Kalsdorfu velja za eno največjih rimskih naselij na vzhodnem Štajerskem.
 
Na vznožju teras so leta 2005 na območju nekdanjega vicusa postavili zaščitno konstrukcijo, opremljeno z informacijskimi tablami. Konstrukcija pokriva del izkopanih kamnitih temeljev ene stavbe ter njeno notranjo strukturo kot so ognjišča, hladilne jame v obliki posod, vkopanih v tla, ostanke cevnega ogrevanja in jašek vodnjaka, v katerem je še danes voda.
 
Več o višinski naselbini in rimskem vicusu na Saazkoglu lahko izveste tukaj.


nazaj          pomikaj navzgorGestaltung: Manfred Fassold, Heinz Kranzelbinder
webdesign www.fassold.com